พนักงานจัดการหอพัก

หอนอนชาย 1 - หอนอนชาย 2

พุทธชาด 
  พุดตาน   พวงชมพู   พวงอุไร

หอนอนชาย 3 - หอนอนชาย 4

ชัยพฤกษ์ 
   อินทนิล   ราชพฤกษ์    อัญชัน

 หอนอนหญิง 1 - หอนอนหญิง 2

ผ้าไหม 
  มัดหมี่   แพรวา     ตีนจก

 หอนอนหญิง 3 - หอนอนหญิง 4

ถมเงิน 
  เบญจรงค์   ถมทอง    ทองสำริด