สารบ้านรวมรัก

Display # 
แสดงความยินดีกับครูชลิต ในโอกาสได้รับคำสั่งย้าย 09 October 2022
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6 15 September 2022
ร่วมพิธี "เกษียณ เกษมสันต์ ปีงบประมาณ 2565" 15 September 2022
ผู้บริหารเข้าร่วมพิธีน้ำหลวงอาบศพ ณ วัดห้วยต้นห้าง 11 September 2022
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 11 September 2022
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 11 September 2022
ผู้บริหาร และหน.กลุ่มสาระเข้าร่วมปมระชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 11 September 2022
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 08 September 2022
นิเทศหนุนเสริม เติมเต็มศักยภาพการพัฒนา เพื่อผู้เรียนฯ 08 September 2022
นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 08 September 2022