เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ


เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 


๒. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

 


๓. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สตรีวิทยา ๒

 


๔. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 


๕. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

 


๖. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

 


๗. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

 


๘. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

 

 

๙. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 


๑๐. โรงเรียนประชามงคล

 


๑๑. โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล

 


๑๒. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล