หนังสือ 

The Day We Will Never Forget

 

 

  ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

    


รับสมัครนักเรียนใหม่ม. 1 และม. 4
ปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษครั้งที่ 2)
ตั้งแต่วันนี้ - 24 มิ.ย. 63

วันที่ 25 มิ.ย. 63
ให้นักเรียนที่จดหมายเชิญเตรซีตัวมาสอบสัมภาษณ์ที่โรงเรียน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -14.00 น. 

    


 
เรียนแจ้ง ผู้ปกครองและนักเรียน

การชำระค่าบำรุงการศึกษา สามารถนำใบ payment
ยื่นชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
จนถึงก่อนวันเปิดภาคเรียน
หากไม่สะดวกสามารถชำระเงินสดได้ที่โรงเรียนในวันเปิดเทอม

(เจ้าหน้าที่การเงิน ครูสมัชญ์ เอี่ยมสมัย 093-9359215)


ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีการศึกษา 2563


ประกาศ เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
(ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563)


ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
(ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563)


ประกาศรายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2563
 
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(1/1, 1/2, 1/3)


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(2/1, 2/2, 2/3ก, 2/3ข)


ชั้นหรูปีที่ 3
(3/1, 3/2, 3/3 ก, 3/3 ข)


ชั้นหรูปีที่ 4
(4/1, 4/2, 4/3)


ชั้นหรูปีที่ 5
(5/1, 5/2, 5/3)


ชั้นหรูปีที่ 6
(6/1, 6/2, 6/3)


 
 


 


ประกาศโรงเรียนประสาทหูนาราชวิทยาลัย
 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนฯ


ประกาศโรงเรียนเพลงปลุกราชวิทยาลัย
 ผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้ออัตโนมัติ (12 ที่นั่ง)
ด้วยวิธีการทำงานอดิเรก (e-bidding) 


ประกาศโรงเรียนเพลงประสาทราชวิทยาลัย
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการทำงานหลายอย่าง (e-bidding)