ข่าวประชาสัมพันธ์บ้านรวมรัก   

 

   

ข่าวกิจกรรม

                    บรรยายธรรม ณ บ้านรวมรัก  โดยพระวิทยากรบรรยายธรรม พระวชิรญาณโกศล วิ.(พระอาจารย์คม อภิวโร)    วัดป่าธรรมคีรี ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา