รางวัลแห่งความภูมิใจ (นักเรียน)

stu1-1-1

รางวัลแห่งความภูมิใจ (บุคลากร)

stu1-2-1

รางวัลชีวิตที่บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

Header ข่าว

ศึกษาดูงาน จ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2560

ศึกษาดูงาน จ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2560

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ศึกษาดูงานศาลจังหวั...

ค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เข...

"สุนทร ภู่" คู่ "วันภาษาไทย" ป...

"สุนทร ภู่" คู่ "วันภาษาไทย" ปีการศึกษา 2560

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2560    &nb...

รับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2560

รับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2560

  กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานนกเล็ก และลานนกบิน โรงเรียน...

พิธีประดับเข็มพระนามาภิไธย สก เข็มพระเกี้ยว และเข็...

พิธีประดับเข็มพระนามาภิไธย สก เข็มพระเกี้ยว และเข็มพระเกี้ยวน้อย และพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

  พิธีประดับเข็มพระนามาภิไธย สก เข็มพระเกี้ยว และเข็มพระเกี้ยวน้อย และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ว...

ปลูกป่าประชารัฐ ปีการศึกษา 2560

ปลูกป่าประชารัฐ ปีการศึกษา 2560

  ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการปลูกป่าประชารัฐ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพุยาง...

b more   

breakline01

Header รอบรั้ว

รู้จักไม้ประจำโรงเรียน (ราชพฤกษ์ หรือ คูน)

รู้จักไม้ประจำโรงเรียน (ราชพฤกษ์ หรือ คูน)

ต้นไม้ประจำโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย คือ ราชพฤกษ์หรือคูน   มีความหมาย ดังนี้สีเหลืองอร่าม สง่างาม ส...

ต้นชัยพฤกษ์ ต้นไม้มงคล

ต้นชัยพฤกษ์ ต้นไม้มงคล

  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2540 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60...

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้...

โรงผลิตน้ำดื่มของโรงเรียน

โรงผลิตน้ำดื่มของโรงเรียน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สำรวจและศึกษารูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลให้กับโรง...

อาคารหอประชุม

อาคารหอประชุม

อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย          

กิจกรรมรับน้องปี2555

กิจกรรมรับน้องปี2555

รวมภาพกิจกรรมการรับน้องเมื่อปีการศึกษา1/2555 ผ่านมาเกือบ 3 ปี จากวันนั้นถึงวันนี้ น้องใหม่ในวันนั้น..ก้าวสู่ร...

b more  

breakline01Director

Director Name

ผู้อำนวยการโรงเรียน

baner in

PaymentSem02Year17


ห้องเรียนพิเศษ (ESC)