รางวัลแห่งความภูมิใจ (นักเรียน)

stu1-1-1

รางวัลแห่งความภูมิใจ (บุคลากร)

stu1-2-1

รางวัลชีวิตที่บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

Header รอบรั้ว

รู้จักไม้ประจำโรงเรียน (ราชพฤกษ์ หรือ คูน)

รู้จักไม้ประจำโรงเรียน (ราชพฤกษ์ หรือ คูน)

ต้นไม้ประจำโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย คือ ราชพฤกษ์หรือคูน   มีความหมาย ดังนี้สีเหลืองอร่าม สง่างาม ส...

ต้นชัยพฤกษ์ ต้นไม้มงคล

ต้นชัยพฤกษ์ ต้นไม้มงคล

  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2540 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60...

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้...

โรงผลิตน้ำดื่มของโรงเรียน

โรงผลิตน้ำดื่มของโรงเรียน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สำรวจและศึกษารูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลให้กับโรง...

อาคารหอประชุม

อาคารหอประชุม

อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย          

กิจกรรมรับน้องปี2555

กิจกรรมรับน้องปี2555

รวมภาพกิจกรรมการรับน้องเมื่อปีการศึกษา1/2555 ผ่านมาเกือบ 3 ปี จากวันนั้นถึงวันนี้ น้องใหม่ในวันนั้น..ก้าวสู่ร...

b more  

breakline01Director

Director Name

ผู้อำนวยการโรงเรียน

baner in


ห้องเรียนพิเศษ (ESC)